Jauvajs to pálí

Sekvoj z českých hájů

Koncertem zapni, opicí vypni

Nezmařitelná lehkost bytí!

Spojení nespojitelného

Spojení nespojitelného

Přelet nad královstvím folku

Prázdniny v Telči v plném proudu!

Ostrovní tradice v rodinném balení

Prázdniny jsou tady!

Vítejte na cestě do jiného světa